چشمان آهویی

روزی هزاران بار می میرم برایت

غسلم بده با نور ایوان طلایت

قلبم برایت می تپد ... ای آسمانی

پر می کشم مثل کبوتر در هوایت

ای مهربان با زائرانت ... ضامن عشق

ای هر غریب و هر غریبه آشنایت

آهو شدن را یاد چشمانم تو دادی

آهو شدم تا ضامنم باشد رضایت

همسایه ات بودم دلم لبریز از عشق

عشقی که می داند چه داری در سرایت

گلدستذه هایت را نگاهم می شناسد

با هر اذان گل می فشانی از وفایت

از دورمی آیم که شاید گوشه چشمی

از دور  می آیم ببوسم خاک پایت

***

مینا توکلی ( شقایق )

مرداد  94

آخرین بروزرسانی (يكشنبه ، 17 آبان 1394 ، 12:44)