هوالنور

لبریز کن ساغر به ساغر باده ها را

مست هوای یار کن دلداده ها را


صوت اذان ,  عطر نیایش ,   قطره ای اشک

وقت سفر شد زیر و رو کن جاده ها را


دلخسته هستیم از دورنگی های دنیا

ای عشق ! پشت خود به صف کن ساده ها را


ما یک نفس تا آخرین منزل دویدیم

جامی بنوشان از نفس افتاده ها را


رخصت بده مرشد بگو  "حی علی نور "

بگذار بگذارم زمین کباده ها را


دنیا ی فانی ! ای امان از دار دنیا

این قدر بر روحم نکش سمباده ها را


***

صوت  " موذن زاده " می آید دوباره

الله اکبر ... پهن کن سجاده ها رامینا توکلی (شقایق)

اسفند 93

آخرین بروزرسانی (شنبه ، 15 فروردين 1394 ، 16:09)